Dotace


 
Název projektu: Úspory energie v areálu společnosti AJAX PILNÍKY s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025696
 
Společnost AJAX PILNÍKY s.r.o. realizuje v letech 2021 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, VI. Výzva, s názvem Úspory energie v areálu společnosti AJAX PILNÍKY s.r.o.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 
Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti společnosti AJAX PILNÍKY s.r.o. s účelem snížení konečné spotřeby energie v provozovně společnosti. Dosažení cíle povede k zefektivnění energetického hospodářství a tím i značným energetickým i finančním úsporám žadatele.
Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření v rámci výrobní haly s přístavbou zázemí v areálu společnosti AJAX PILNÍKY, s.r.o. v Jihlavě. V rámci projektu bude realizováno zateplení obvodových stěn, zateplení střech (haly, přístavby a jižního přístavku), výměna oken a luxferů, vstupů a vrat k exteriéru, instalace LED osvětlení, instalace fotovoltaické elektrárny a výměna ohřívače pro přípravu teplé vody.
 
© www.ajaxpilniky.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design MARKETING REVOLUTION | realizace 3Nicom